welkom op onze site

Hypothecaire lening

Een lening waarvoor een onroerende zaak of een in een register opgenomen schip of vliegtuig bij notari�le akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het algemeen is het geleende bedrag niet meer dan 75% van de geschatte waarde van het goed bij executoriale verkoop. Leent de koper het bedrag van de totale waarde, dan is er sprake van een tophypotheek. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg hypotheek genoemd.

Rentelening

Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. In tegenstelling tot een Doorlopend Krediet betaalt u echter gedurende een van tevoren afgesproken periode geen aflossing, maar alleen rente. Daarmee is het Rentekrediet een goede oplossing voor mensen, die verwachten dat ze over een paar jaar meer bestedingsruimte hebben, dan op het moment waarop het krediet wordt aangegaan, bijvoorbeeld doordat ze net getrouwd zijn en/of aan het begin van hun carri�re staan.

Voordelen van een Rentekrediet.
Boetevrij aflossen en afgeloste bedragen kunt u weer eenvoudig opnemen. De te betalen rente is relatief laag.

Hoe werkt het Rentekrediet?
Na de aflossingsvrije periode (meestal 5 jaar) die van tevoren is vastgesteld wordt door de maatschappij bepaald of u nogmaals in aanmerking komt voor een aflossingsvrije periode. Wanneer dit niet het geval is, wordt het Rentekrediet omgezet in een "normaal" Doorlopend Krediet. Tot deze tijd betaalt u dus alleen rente over het geleende bedrag. Wij werken ook samen met banken die een maximale leeftijd(65 jaar) aanhouden voor de aflossingsvrije periode.

Aflossing van een Rentekrediet.
Na de aflossingsvrije periode betaalt u een vast bedrag per maand, dat gedeeltelijk bestaat uit rente en gedeeltelijk uit aflossing. Dit bedrag kan volgens een met u te maken afspraak, 1%, 1 � %, of 2% van de overeengekomen kredietlimiet zijn.

Wat kost het Rentekrediet?
De rente is variabel. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.

Persoonlijke lening

Een Persoonlijke Lening is een vorm van achteraf sparen. U legt namelijk elke maand een vast bedrag opzij. Alleen kunt u nu meteen genieten van uw investering. Het maakt niet uit wat het is: een auto, een boot of een verbouwing. U koopt het nu en u spaart het bedrag bij elkaar met uw Persoonlijke Lening.

Wat zijn de voordelen van de Persoonlijke Lening?
De Persoonlijke Lening heeft een vaste looptijd en een vaste rente. U betaalt iedere maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Het bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven.

Hoe werkt de Persoonlijke Lening?
U spreekt van tevoren af hoeveel u wilt lenen en hoe lang u erover wilt doen om dit weer af te lossen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een looptijd tussen zes en zestig maanden. Langere looptijden zijn in bepaalde situaties ook mogelijk (bijvoorbeeld bij een verbouwing). De hoogte van het maximum bedrag is onder meer afhankelijk van uw inkomen en uw vaste lasten.

Aflossing van een Persoonlijke Lening.
U betaalt het leenbedrag in steeds gelijke maandbedragen (rente plus aflossing) weer terug. Deze maandbedragen worden automatisch van uw betaalrekening afgeschreven.

Wat zijn de kosten van de Persoonlijke Lening?
Bij het afsluiten van uw lening wordt tegelijk de rente vastgelegd voor de hele periode, ongeacht eventuele toekomstige rentestijgingen. Dat is prettig, want daardoor weet u vooraf precies waar u aan toe bent. U ontvangt bij de meeste banken elk jaar een overzicht van de betaalde rente.

Doorlopend krediet

Met een Doorlopend Krediet geeft u zichzelf financieel de ruimte, bijvoorbeeld om te profiteren van een buitenkansje of om een onverwachte tegenvaller op te vangen.

Voordelen van een Doorlopend Krediet.

U heeft altijd geld achter de hand. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. U ontvangt bij de meeste banken maandelijks een compleet overzicht. Zo weet u altijd hoeveel u kunt opnemen.

Hoe werkt het Doorlopend Krediet?
Bij het afsluiten spreekt u een maximum leenbedrag af. Daarna bepaalt u zelf wanneer, hoeveel en waarvoor u uw financi�le ruimte gebruikt. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost. Wanneer u een Doorlopend Krediet heeft, kunt u op verschillende manieren eenvoudig over het geld beschikken.

Aflossing van een Doorlopend Krediet.
U lost af in maandelijkse termijnen. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de variabele rente berekend. U kunt kiezen uit verschillende vaste maandelijkse termijnen. De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten.

Wat kost het Doorlopend Krediet?
U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.

Voordelen en nadelen van leningen

Als u geld leent, kunt u nu, op dit moment meer kopen.
Dat is een onmiskenbaar en aantrekkelijk voordeel.
Reizen, een keuken, een auto, een geluidsinstallatie, een dakkapel: het wordt met een lening snel bereikbaar. Het nadeel komt altijd daarna: de afbetaling van rente en aflossing. Wie leent, neemt nu de lusten en verschuift de lasten naar de toekomst. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u die lasten kunt dragen en als de toekomst een beetje overzienbaar is.
Het bedrag van uw leningen, moet u binnen een bepaalde periode terugbetalen. Deze periode wordt de looptijd van de lening geno
emd. Als u een korte looptijd kiest, betaalt u per maand een hoger aflossingsbedrag. Een kortere looptijd betekent dat u in totaal minder rente betaalt. Wanneer u een hoog aflossingsbedrag kunt opbrengen, kunt u dan ook beter voor een kortere looptijd kiezen. Is de financi�le ruimte niet zo groot, dan kiest u voor het lagere aflossingsbedrag per maand, en daarmee voor een langere looptijd. Bedenk dus wel: hoe hoger de lasten en hoe langer de aflossingsperiode, des te minder zekerheid u heeft over de aflossingsmogelijkheden.

algemene info voor het lenen

Wie leent moet straks rente en aflossing
gaan betalen.de vraag is dus of uw budget
zoveel ruimte biedt dat u de maandelijkse afbetaling van een lening kunt opbrengen. Het antwoord op die vraag kunt u vinden door aan het rekenen te slaan: zet al uw inkomsten en uitgaven per maand op een rijtje. Houd rekening met inkomsten (bijvoorbeeld vakantiegeld) en uitgaven (bijvoorbeeld verzekeringspremies) die maar ��ns per jaar betaald moeten worden: sla ze om naar een maandbedrag. Als u de maandbegroting heeft ingevuld, kunt u zien welk bedrag er per maand overblijft voor het aflossen van een lening. Als er op uw begroting niets overblijft zult u moeten bezuinigen om rond te kunnen komen. Lukt dat? Hoelang? Denk hier altijd goed over na voordat u leningen afsluit.
Als u niets of te weinig per maand overhoudt, kunt u ook een andere oplossing zoeken. Misschien kunt u de aankoop een tijdje uitstellen, of kunt u iets aanschaffen dat minder duur is. Of mogelijk kunt u ervoor kiezen iets te repareren, in plaats van het te vervangen. Kunt u de aankoop niet uitstellen, dan zit er niets anders op dan extra te bezuinigen, of uw inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld door een (bij)baantje, of het verhuren van kamers. Ook als uw begroting precies sluitend is, zult u moeten bezuinigen om de afbetaling van een lening op te kunnen brengen.
Een argument om toch een krediet te nemen terwijl u misschien liever niet de aflossing op u zou willen nemen, is wanneer er anders hogere kosten ontstaan. Stel dat uw huis dringend moet worden opgeknapt en dat u daarvoor een lening nodig heeft. Als u het huis niet opknapt, kan het zijn dat er nog grotere schade ontstaat aan het huis zodat u uiteindelijk duurder uit bent. Dit soort situaties kunnen ook ontstaan bij de vervanging van de auto die u beslist nodig heeft of de wasmachine.
Een krediet is in principe verantwoord als u de maandelijkse aflossing kunt opbrengen en daarnaast nog voldoende opzij kunt leggen voor andere grote uitgaven (zodat u daarvoor niet opnieuw hoeft te lenen) �n als u geen rekening hoeft te houden met een vermindering van uw inkomen gedurende de looptijd van het krediet. In een aantal gevallen kan de looptijd van leningen te lang worden. U kunt dan beter geen lening nemen of een lening voor een lager bedrag afsluiten.

Welke bijkomende verzekeringen zijn verplicht?

Algemene info voor leningen

Wie een hypotheeklening aangaat voor de aankoop van een eigen pand, is krachtens de nieuwe wet op het hypothecair krediet verplicht 2 soorten verzekerings- contracten af te sluiten (wáár de leningnemer die verzekeringscontracten afsluit, mag hij voortaan vrij kiezen).


Lees verder...

Wanneer is vaste rente het beste?

Deze vraag sluit nauw aan bij de vorige. In de eerste plaats is vaste rente aantrekkelijk voor wie zekerheid wil over het maandelijks terug te betalen bedrag. Bij een lening met vaste rente blijft dat bedrag tijdens de hele looptijd ongewijzigd.
Lees verder...

Soorten leningen

algemene info over soorten leningen. 

In de regel mogen banken en kredietinstellingen hypotheekleningen afsluiten met gelijk welke looptijd en een rente die periodiek aanpasbaar is. Let wel : opdat de hypotheeklening in aanmerking zou komen voor fiscale voordelen voor de leningnemer, moet de hypotheeklening een looptijd hebben van minstens 10 jaar.

Lees verder...

Hoeveel kan ik lenen

Tip voor nieuwe leningen, 

Deze vraag is onlosmakelijk verbonden met de bijdragen over de hypotheekleningen. Het maandbedrag van de hypotheeklening is immers de belangrijkste kost voor prille eigenaars.

Lees verder...
Website statistieken